• Facturen - Aandacht! / Invoices - Attention!

Facturen - Aandacht! / Invoices - Attention!

Help mee aan een duurzame ledenadministratie. Wij streven ernaar om de contributiefacturen zoveel mogelijk per e-mail te sturen en daarvoor hebben we uw e-mailadres nodig.
English follows the Dutch text

Dus als u lid bent van de wijkvereniging en ons wil helpen geen of zo weinig mogelijk facturen op papier te versturen, stuur dan uw e-mailadres naar secretaris@profburgwijk.nl.
Dan krijgt u volgend jaar de factuur per mail.
Makkelijk voor u, beter voor het milieu en het bespaart onze ledenadministratie heel veel werk. Bedankt.Invoices! Attention!
Help with efficient, sustainable membership administration.
We strive to send contribution invoices by e-mail as much as possible and for this we need your e-mail address. So if you are a member of the neighborhood association and would like to help us send as few paper invoices as possible, please send your email address to secretaris@profburgwijk.nl.
You will then receive the invoice by email next year.
Easy for you, better for the environment and it saves our membership administration a lot of work. Thanks.