• Verkiezingsdebat 2018 (Foto: RobBeurseFotografie)
  • Verkiezingsdebat 2018 (Foto: RobBeurseFotografie)
  • Verkiezingsdebat 2018 (Foto: RobBeurseFotografie)
  • Verkiezingsdebat 2018 (Foto: RobBeurseFotografie)
  • Verkiezingsdebat 2018 (Foto: RobBeurseFotografie)
  • Verkiezingsdebat 2018 (Foto: RobBeurseFotografie)
  • Verkiezingsdebat 2018 (Foto: RobBeurseFotografie)
  • Verkiezingsdebat 2018 (Foto: RobBeurseFotografie)

Hoge opkomst verkiezingsdebat

13 maart 2018 | Zo’n 200 buurtgenoten kwamen dinsdag 13 maart naar de aula van het stedelijk gymnasium aan de Fruinlaan, om te luisteren naar Leidse politici.

Vertegenwoordigers van de negen partijen die in Leiden aan de verkiezingen deelnemen - CDA, VVD, D’66, GroenLinks,SP, ChristenUnie,PvdA, Partij voor de Dieren en Partij Sleutelstad - debatteerden, onder leiding van wijkgenoot en landelijk bekend politiek verslaggever Joost Vullings over bouwen in de wijk, duurzaamheid en verkamering.

Vullings wist enkele interessante uitspraken te ontlokken aan de politici. Zo bleek dat de VVD sinds kort tegen verkamering is in onze wijk en vinden alle partijen dat het beschermd stadsgezicht niet belemmerend mag zijn voor zonnepanelen. Over de bouwopgave in Leiden (9.000 woningen) waren de meningen sterk verdeeld. CDA vindt dat de omliggende gemeentes eerst maar hun verantwoordelijkheid moeten pakken, PvdA en D66 willen bouwen rondom OV-knooppunten (zoals station Lammenschans), zo nodig de hoogte in en de VVD vindt dat we moeten bouwen waar mogelijk. Partijen als ChristenUnie en partij voor de dieren benadrukten steeds het belang van het betrekken van bewoners bij dit soort besluiten.

Ook over de toekomst van Park Roomburg verschilden de partijen van mening. Niet verrassend richten PvdA, CDA, PvdD en CU zich op het groen houden van het park. D66. Groen Links en VVD willen echter onderzoeken of ook uitbreiding van sport- of woningbouw mogelijk is.

Hopelijk heeft de avond de nog zwevende kiezer in onze wijk verder op weg geholpen bij het maken van hun keuze op 21 maart.