Bestuur
   Voorzitter
Regine Scholten
Algemene leiding - Kunst over de vloer - Nieuwbouw Lorentzschool
voorzitter@profburgwijk.nl
Secretaris
Joop van Pijkeren
LAB071 - Koningsdag - Kerstviering
secretaris@profburgwijk.nl
Penningmeester
Karin Jansen
Ledenadministratie en Financiën - Werkgroep Ouderen - Leeskring
penningmeester@profburgwijk.nl
Bestuurslid
Monica Wigman
Communicatie - communicatiegroep: Website - Wijkkrant - Open Podium - Dodenherdenking
communicatie@profburgwijk.nl
Bestuurslid
Astrid van eerden
Bestemmingsplannen / nieuwbouw Oppenheimstraat / Greentower / Nieuwbouw van Vollenhovekade
astrid.van.eerden@profburgwijk.nl
Bestuurslid
Hans Turenhout
Verkamering
hans.turenhout@profburgwijk.nl
Wijkkrant
Hoofdredacteur Wijkkrant
Monica Wigman
redactie@profburgwijk.nl
Website
Webmaster
Marijke Boter
webmaster@profburgwijk.nl
Webmaster
Rob Beurse
webmaster@profburgwijk.nl