Een ouderenwoning in de Finse school... iets voor u?

De Finse school aan de Lorentzkade staat nu te koop. Voor ouderenvoorzieningen is de gemeente waarschijnlijk bereid het bestemminsplan aan te passen. Tot 9 april wacht de makelaar biedingen af. Wie kans wil maken, moet begin april een bod hebben uitgebracht. We willen op donderdagavond 8 maart om 20.00 uur bij elkaar komen. Als Groep Wonen willen we dan in gesprek gaan met alle aanwezigen over de mogelijkheden.
Laat het weten, vóór dinsdag 6 maart 10.00 uur of u meedoet.

Het begin van het verhaal
In de donkere dagen van december na de laatste Trigonbijeenkomst heeft Wilbert Bots, wijkgenoot, lid van de Groep Wonen en bestuurslid van Diogenes (www.diogenes-leiden.nl) contact gezocht met de Stuurgroep over de Finse school, het bekende houten schoolgebouw aan de Lorentzkade. De huur zou zijn opgezegd en het gebouw zou worden verkocht. Diogenes zag mogelijkheden om de vroegere school te verbouwen tot ouderenwoningen met behoud van het karakter als stedelijk monument. Met grote spoed werd een gesprek aangevraagd bij wethouder Laudy. Die vertelde ons dat hij het een prachtig plan vond maar dat hij al gebonden was aan verkoop via de daarvoor geldende regels binnen de gemeente. Dat werd later bevestigd toen wij de gemeenteraad hebben gealarmeerd.
De mogelijkheden die Diogenes kan bieden
Diogenes heeft plannen bedacht om het gebouw van binnen te verbouwen tot tien appartementen om daarna de appartementen te verhuren. Dat zou in samenwerking met Ouderencontact mogelijkheden bieden voor wijkgenoten. Maar Diogenes wil en kan geen marktconforme koopsom op tafel leggen. Zonder medewerking van de gemeente om het pand aan Diogenes te gunnen, gaat dat plan niet door.
De stand van zaken nu
De Finse school staat nu te koop. De bestemming van het pand is maatschappelijke doeleinden. Het pand kan dus niet gebruikt worden voor puur zakelijke doeleinden zonder maatschappelijk belang. Voor woonvoorzieningen ook niet, maar voor ouderenvoorzieningen is de gemeente waarschijnlijk wel bereid het bestemminsplan aan te passen. Tot 9 april wacht de makelaar biedingen af. Wie kans wil maken, moet begin april een bod hebben uitgebracht.
De mogelijkheden die Ouderencontact heeft en niet heeft.
Ouderencontact Profburgwijk is een burgerinitiatief dat bewust nooit gekozen heeft voor het oprichten van een formele stichting of vereniging. We zijn, in goed overleg met de Wijkvereniging, een zelfstandig opererend onderdeel van de wijkvereniging. We kennen geen contributies. We organiseren op basis van giften, van subsidies en van de eigen bijdragen van onszelf, bv. voor de koffie. We kunnen dus niet kopen, we kunnen geen leningen afsluiten, we kunnen als organisatie geen rechtsgeldige afspraken maken.
De mogelijkheden die individuele oudere wijkbewoners wèl hebben
Oudere wijkbewoners kunnen individueel wel doen wat er gebeuren moet: zoals bv. deelnemen aan een op te richten Vereniging van Eigenaren die afspraken maakt met banken, een bod uitbrengt op de Finse school, afspraken maakt met Diogenes of andere geïnteresseerde partijen, misschien, om tot slot na verbouwing daar te gaan wonen. Daarom doen we een oproep.

Oproep
Graag komen wij in contact met individuele wijkbewoners die over de Finse school en de eventuele vervolgstappen willen doorpraten, en die bereid zijn een sturende rol op zich te nemen. Graag horen we van u! Mail of bel met Ouderencontact!!
redactie@ouderencontactprofburgwijk.nl / 06-57702800
We willen op donderdagavond 8 maart om 20.00 uur bij elkaar komen. Als Groep Wonen willen we dan in gesprek gaan met alle aanwezigen over de mogelijkheden.
Laat het weten, vóór dinsdag 6 maart 10.00 uur of u meedoet.