• Foto: RobBeurseFotografie
  • Geen noodkap rond Station Lammenschans
  • Geen noodkap rond Station Lammenschans
  • Geen noodkap rond Station Lammenschans

Geen noodkap rond Station Lammenschans

Noodkap van de bomen lang het spoor bij Lammenschans en langs de Melchior treublaan is van de baan!
Lees meer in de pdf van het artikel uit het LD van 31-1-2018.

De laatste dagen is er commotie ontstaan bij de bewoners rond station Lammenschans over de noodkap van 44 bomen langs het spoor. Uiteraard is de veiligheid op het spoor belangrijk, maar dit besluit kwam behoorlijk onverwachts en het was omwonenden en het bestuur van de Vereniging Professoren en burgemeesterswijk niet bekend of er wel voldoende onderzoek is gedaan naar minder vergaande alternatieven, met minder verlies aan groen. Met die vraag heeft het bestuur alle politieke partijen aangeschreven.

Van Partij voor de Dieren ontvingen we de volgende reactie: “(…) Bovendien is een eerdere kapvergunning geweigerd omdat de kap onvoldoende werd onderbouwd. En tot slot bleek afgelopen donderdag dat de bomen, zelfs bij zware storm, geen overlast veroorzaakten rondom het spoor.
Kortom: voldoende reden om zware twijfels te hebben over nut en noodzaak van noodkap (…)”

Inmiddels zijn betrokken bewoners naar de voorzieningenrechter in Den Haag gestapt, en deze rechter heeft de noodkap opgeschort tot 1 februari. Er is dus op dit moment even wat lucht ontstaan.
Zie ook bijgaande pdf.Historie vanaf: 20-1-2018
Omwonenden van het station Lammenschans zijn boos over de haast met noodkap van 44 bomen.
Prorail heeft, tot verbazing van omwonenden, haast met het rooien van 44 bomen die langs het spoor bij station Leiden Lammenschans staan. Tijdens de storm van begin januari kwam de spoorwegbeheerder erachter dat de bomen zo slecht zijn, dat ze bij een volgende storm tegen de bovenleiding aan kunnen waaien. En dan is er een poosje geen treinverkeer meer mogelijk. Blij is de spoorweg beheerder dan ook met de toestemming van de Leidse burgemeester Henri Lenferink voor een noodkap.

Omwonenden reageren stomverbaasd op de snelheid waarmee bomen moeten wijken. Daardoor is er geen tijd meer voor een normale vergunningprocedure waarbij bezwaar maken mogelijk is.
“Prorail had die bomen ook kunnen snoeien”, reageert Joachim van Diest boos. “Maar van goed onderhoud hebben ze nog nooit gehoord.”
Loes Swerts twijfelt ook aan de noodzaak van een noodkap. “Die bomen staan er al een leven lang. Ik had nog wel een second opinion voor die bomen willen zien."
Volgens Jasper Oudshoorn staat de hele buurt op zijn achterste benen, nadat het nieuws dinsdagavond (16 januari) bekend werd. ,,De voorbereidingen zijn al begonnen.”
De omwonenden denken niet dat ze nog iets kunnen doen tegen de 44 bomen die deze week moeten wijken. Swerts schampert: “Op het moment dat we een brief over de bomen krijgen, zit de e zaag er al in.”

Bron: Leisch Dagblad 18-1-2018