• Kunst over de Vloer Zondag 5 november
  • Kunst over de Vloer Zondag 5 november

Kunst over de Vloer Zondag 5 november

Op zondag 5 november vindt de negende editie plaats van Kunst over de Vloer, het bijzonderste
muziekevenement in onze wijk, waarbij topmusici concerten geven in de huiskamers van wijkgenoten. De intieme setting, de huiselijke sfeer en het beperkte publiek maken zo’n concert tot een heel bijzondere ervaring.

Aanmelding bij voorkeur via een e-mail aan kunst@profburgwijk.nl. U wordt verzocht de gevraagde gegevens op de hier naast staande aanmeldingskaart in de mail over te nemen.
Mocht u geen toegang hebben tot internet, dan kunt u onderstaand pdf-formulier printen, invullen en opsturen aan Comité Kunst over de Vloer, Duyvendakstraat 30, 2313 PZ Leiden. (zie ook de achterpagina van Wijkkrant nr 68)
Omdat sommige optredens al snel volgeboekt zullen zijn, willen wij de mogelijkheid hebben om mensen zo nodig over te boeken naar een tweede keuze. Daarom verzoeken wij u om minimaal drie optredens uit te kiezen. Er zal uiteraard geprobeerd worden om de eerste keuzes zoveel mogelijk te honoreren.
Leden van de Wijkvereniging krijgen voorrang bij de indeling van de optredens.
Uw aanmelding wordt uiterlijk op 30 oktober bevestigd met vermelding van de optredens en locaties die voor u gereserveerd zijn.
De kosten zijn € 12 per persoon voor twee optredens en € 7 voor één optreden.
Wij vragen u de entree contant te betalen op de locatie van het eerste optreden.