• Laatste nieuws 3 October-op Trigonterrein
  • Laatste nieuws 3 October-op Trigonterrein
  • Laatste nieuws 3 October-op Trigonterrein
  • Laatste nieuws 3 October-op Trigonterrein

Laatste nieuws 3 October-op Trigonterrein

De Leidenaar is al aan het aftellen en aan het sparen: 3 October is in aantocht! Het lijkt nog ver weg, maar voor je het weet, is Leidens Ontzet daar. Extra bijzonder is dit jaar dat twee van de festiviteiten in onze wijk plaatsvinden: het minikoraal en de pleintaptoe. De wijkvereniging zit op het vinkentouw wat veiligheid en overlast betreft.

Beide evenementen vinden plaats op het Trigonterrein aan de Zoeterwoudse Singel. Het minikoraal op vrijdag 29 september, de pleintaptoe op zaterdag 30 september. Natuurlijk zijn we er trots op dat deze feestelijkheden bij ons in de wijk gevierd worden. Uiteraard heeft het ook gevolgen voor onze wijk. Onze wijkvereniging heeft daarom vragen gesteld en nadukkelijk aandacht gevraagd voor overlast, veiligheid. Alle informatie kunt u lezen in de infobrief hieronder. We hopen ook dit jaar weer op een mooie 3 October!

Stand van zaken op 29-8-2017
Op 29 augustus was er overleg met de 3 Octobervereniging, gemeente over het minikoraal en de pleintaptoe op het Trigonterrein.
De brandweer stelt dat het terrein met de beoogde branduitgangen geschikt is voor max 3400 mensen. Er zijn afspraken gemaakt over:

  • voldoende toezicht
  • voldoende toiletten
  • voldoende fietsenstallingen met behoud van toegankelijkheid van de woningen aan de Cronesteinkade
  • bescherming Zoete Land. In geval van een calamiteit kan gevlucht worden via het Zoete Land of via het terrein van Ipse De Bruggen aan de Lorentzkade; moet Ipse nog wel mee akkoord gaan!
  • voldoende commissarissen voor toezicht/handhaving
De APV vergunning is verleend maar nog niet onherroepelijk. De vergunning wordt gewijzigd met het aangepaste veiligheidsplan.