Verkamering / woonoverlast

Na het aannemen van het raadsvoorstel om bouwtechnische maatregelen bij nieuwe verkamerde woningen te eisen, en de discussie in de raad over handhaving bij bestaande woonoverlast door verkamering, zijn de eerste stappen gezet. Samen met handhaving wordt nu gekeken naar concrete casussen van woonoverlast.

Hiervoor zijn concrete voorbeelden nodig, en toestemming om deze te bespreken. Wellicht kan de gemeente hier dan nog extra goed naar kijken. Casussen kunt u richten aan Elwin Wolters, woonoverlastleiden@gmail.com. Noemt u daarbij straat, huisnummer en het soort overlast. 
Melden bij de gemeente kan natuurlijk ook.