• Braakliggend terrein wordt buurttuin
  • Braakliggend terrein wordt buurttuin
  • Braakliggend terrein wordt buurttuin
  • Braakliggend terrein wordt buurttuin
  • Braakliggend terrein wordt buurttuin

Braakliggend terrein wordt buurttuin

Het stuk braakliggend terrein naast de firma Zirikzee aan de lammenschansweg is een buurttuin geworden. Wethouder Paul Laudy droeg op zaterdag 1 juli om 11 uur officieel het beheer van deze buurttuin over aan wijkvereniging Cronenstein. Een inspirerend initiatief.

De braakliggende terreinen binnen de lammenschansdriehoek was de wijkvereniging een doorn in het oog. Een oproep om ideeën werd beloond. Het leverde een tuin- ontmoetings- en speelidee op. Het stuk land waar ooit Every stond is veelbelovend ingericht. Naast een speelapparaat, een materiaalketen zijn er kweek- en werktafels en grote plantvakken. Over enkele maand zal het hier een heerlijke ontmoetingsplek zijn tussen de bloemen, planeten en struiken. Wethouder Laudry plantte de eerste boom, een vlinderstruik, en hij overhandigde aan mede-initiatiefnemer Paul Groenendaal de sleutels van de materiaal keet. 
Vooralsnog heeft de tuin een bestaansrecht van twee jaar. In deze openbare, tijdelijke tuin zullen wijkbewoners naar hartenlust bloemen, heesters, fruit en bomen kunnen telen, in gezamenlijkheid of op een eigen stukje grond.

Het unieke project komt tot stand door een samenwerking van gemeente Green, de wijkvereniging Cronenstein en plaatselijke ondernemers. De Schanstuin kan een ontmoetingsplek worden voor bewoners van de bestaande fruitbuurt en van de nieuwbouw aan de overkant van de Lammenschansweg.