• Boeken over de wijk
 • Boeken over de wijk
 • Boeken over de wijk
 • Boeken over de wijk

Boeken over de wijk

Over onze wijk heeft de Wijkvereniging een aantal boeken uitgegeven. U kunt deze boeken bij ons bestellen.

Het gaat om de volgende boeken:

 • Buurtherinneringen - € 15,00
  Herinneringen aan het dagelijks leven in de Professoren- en Burgemeesterswijk en Rijndijkbuurt.
 • Een wijk met aanzien - € 10,00
  Honderd jaar Burgemeesterswijk.
 • Van stadspolder tot beschermd stadsgezicht - € 10,00
  Het ontstaan en groei van de Professoren- en Burgemeesterswijk en Rijndijkbuurt.
Hoe te bestellen
 • U stuurt aan onze penningmeester waarin u aangeeft welke boeken u wil hebben.
 • U maakt het bedrag over op NL79 INGB 0005 5676 59 t.n.v. wijkvereniging Profesoren- en Burgemeesterswijk met vermelding van om welke boeken het gaat.
 • U ontvangt daarna een mail van Karin over het moment waarop u de boeken bij haar kunt ophalen.
 • Het ophaaladres is: Van ’t Hoffstraat 48.