•  Verkamering

Verkamering

Update 2 juli 2018

Verkamering per direct verboden

Burgemeester en wethouders hebben de gemeenteraad laten weten dat met ingang van 1 juli 2018 het opsplitsen van huizen (verkameren) is verboden. Dit duurt, in afwachting van nadere regels, tot uiterlijk 1 juli 2019. (zie pdf's)
Geef uw reactie in onderstaand reactievenster.


Update 22-12-2017
De benodigde vergunning om een woonhuis op te delen in stuentenkamers, kost voortaan 800 euro. De forse verhoging van bijna 400 procent is een maatregel in de strijd tegen de zogeheten 'verkamering' in Leiden.
(zie onderstaande pdf van 22-12-2017)
Tijdens de ALV (22 maart 2017) was er uitgebreid aandacht voor het fenomeen verkamering. Het leidde tot een oproep van het bestuur om bij vermoeden van verkamering en het daarvan ondervinden van overlast dit te melden bij het bestuur. Inmiddels heeft het bestuur op 13 april 2017 aan de gemeenteraad een schriftelijke reactie gestuurd op het conceptbeleid verkamering Rv 17.0161. Inmiddels is het raadsvoorstel om bouwtechnische maatregelen bij nieuwe verkamerde woningen te eisen aangenomen.
Na het aannemen van het raadsvoorstel om bouwtechnische maatregelen bij nieuwe verkamerde woningen te eisen, en de discussie in de raad over handhaving bij bestaande woonoverlast door verkamering, zijn de eerste stappen gezet. Samen met handhaving wordt nu gekeken naar concrete casussen van woonoverlast. Hiervoor zijn concrete voorbeelden nodig, en toestemming om deze te bespreken. Wellicht kan de gemeente hier dan nog extra goed naar kijken. Casussen kunt u richten aan Elwin Wolters, woonoverlastleiden@gmail.com. Noemt u daarbij straat, huisnummer en het soort overlast.
Melden bij de gemeente kan natuurlijk ook.

Via onderstaande links vindt u ook de laatste stand van zaken.

Wij zien graag uw reactie in het reactievenster graag tegemoet.