• En we noemen hem Kanaaltunnel
 • En we noemen hem Kanaaltunnel
 • En we noemen hem Kanaaltunnel
 • En we noemen hem Kanaaltunnel
 • En we noemen hem Kanaaltunnel
 • En we noemen hem Kanaaltunnel
 • En we noemen hem Kanaaltunnel
 • En we noemen hem Kanaaltunnel
 • En we noemen hem Kanaaltunnel
 • En we noemen hem Kanaaltunnel
 • En we noemen hem Kanaaltunnel
 • En we noemen hem Kanaaltunnel
 • En we noemen hem Kanaaltunnel
 • En we noemen hem Kanaaltunnel
 • En we noemen hem Kanaaltunnel
 • En we noemen hem Kanaaltunnel
 • En we noemen hem Kanaaltunnel
 • En we noemen hem Kanaaltunnel
 • En we noemen hem Kanaaltunnel
 • En we noemen hem Kanaaltunnel
 • En we noemen hem Kanaaltunnel
 • En we noemen hem Kanaaltunnel
 • En we noemen hem Kanaaltunnel
 • En we noemen hem Kanaaltunnel
 • En we noemen hem Kanaaltunnel
 • En we noemen hem Kanaaltunnel

En we noemen hem Kanaaltunnel

Vrijdag 15 september werd de tunnel onder het spoor officieel gedoopt door wethouder Robbert Strijk.

(Karin Jansen maakte de foto's)

Wethouder Robert Strijk heet iedereen van harte welkom en zegt blij te zijn met het mooie resultaat en het binnen de termijn afronden van de tunnel op de Kanaalweg. "Auto’s en fietsers kunnen het spoor nu ongelijkvloers passeren en voor langzaam verkeer richting Cronesteijn ontstaat een comfortabele oversteek. Bovendien zijn de aansluitende wegen verbeterd, o.a. door het aanbrengen van geluidsarm asfalt." Het project heeft volgens hem ook een bijdrage geleverd aan de gemeentebrede ontwikkelingen op het gebied van bereikbaarheid.
Strijk benoemt nog even dat het project is uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen ProRail, de gemeente Leiden en Max Bögl Nederland. Alle betrokkenen vanuit gemeente, ProRail en aannemer worden door hem hartelijk bedankt voor hun inzet.
"De uitvoering van het project is, volgens Strijk, mede mogelijk is gemaakt door de subsidie van het voormalige ministerie van Verkeer en Waterstaat (€ 11,9 mln). En in opdracht van de provincie is een oeverbeschoeiing in het werk meegenomen. De kosten hiervan zijn ook door de provincie betaald."
Tenslotte bedankt Robert Strijk de omwonenden voor hun geduld en begrip. Tenslotte hebben zij anderhalf jaar lang werkzaamheden voor hun deur gehad of hadden ze te maken met veel extra verkeer dat werd omgeleid via de Burggravenlaan/Sitterlaan.

------------------------------------------------

Wat eraan vooraf ging
De spoorwegonderdoorgang van de Kanaalweg is klaar. Vanaf zaterdag 19 augustus kunnen auto's, fietsers en voetgangers het spoor ongelijkvloers en veilig passeren. Daarmee is de onderdoorgang volgens planning opgeleverd. Nu de laatste afrondende werkzaamheden in het projectgebied zijn voltooid, wil de gemeente deze mijlpaal graag samen met u vieren. U bent daarom van harte welkom bij de officiële opening op 15 september van 10.30 tot 12.00 uur.

------------------------------------------------

Zaterdagmorgen 19 augustus was het Tunnel kijk- en probeerochtend voor de wijkbewoners.

Veel wijkbewoners kwamen het eindresultaat van de tunnel die de spoorwegovergang op de Kanaalweg vervangt bewonderen en beproeven. Er werd gezellig enthousiast door de tunnel gewandeld, geskatet, gefietst, hardgelopen en gewoon gezeten. Aan het fietspad zelf werd nog even snel de laatste hand gelegd. En natuurlijk was er discussie, over het tegelwerk, de prachtige of juist foeilelijke bamboeafwerking van het dak of zo maar over het hele ontwerp. Je bent tenslotte wijkbewoner of je bent het niet. Maar gelukkig was er ook blijheid en werd de tunnel en het ontwerp terecht gewaardeerd. Want aan de files die vier tot zes keer per uur voor de slagbomen stonden maakt deze prachtige tunnel een einde.
Om 13.00 uur die zaterdag werden de verwijzingsborden verwijderd en werd de tunnel in gebruik genomen door het auto- en fietsverkeer. De de poller in de De Sitterbrug blijft daarmee ook 'definitief' omlaag.
In de tweede helft van september 2017 vindt de officiële opening van de spoorwegonderdoorgang plaats, en wordt de naam van de tunnel bekend gemaakt.U hoort u spoedig meer over.

---------------------------------------


Wat eraan vooraf ging

Bestemmingsplan Spoorwegonderdoorgang
Op 19 maart 2015 heeft de gemeenteraad van Leiden het bestemmingsplan Spooronderdoorgang Kanaalweg vastgesteld. In dit bestemmingsplan wordt de ongelijkvloerse kruising van de Kanaalweg met de spoorlijn Utrecht-Leiden mogelijk gemaakt. In 2015 hebben voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden zoals het verleggen van kabels en leidingen en het opsporen van eventuele oude explosieven.

Verkeersveiligheid
De spooronderdoorgang moet de verkeersveiligheid en doorstroming verbeteren en is nodig bij de verdubbeling van het treinverkeer tussen Leiden en Utrecht. Geschat wordt dat dit hele project, waarbij ook een gedeelte van de Kanaalweg wordt vernieuwd en de kruising van Kanaalweg en Melchior Treublaan onder handen wordt genomen, anderhalf tot twee jaar zal duren. De Kanaalweg wordt daarbij vanaf de Lorentzkade tot en met de spoorwegovergang volledig afgesloten voor verkeer. Gedurende de bouw wordt het autoverkeer omgeleid. Verkeer dat de stad uit moet, wordt zoveel mogelijk over de Europaweg naar de A4 gestuurd. Het verkeer dat in Leiden blijft, gaat voor een groot deel over de Lammenschansweg en de Burggravenlaan rijden.

In onderstaand reactieblokje kunt u uw reactie geven. (het e-mailadres wordt in uw reactie niet getoond)