• Nieuwbouw bij Lorentzschool
  • Nieuwbouw bij Lorentzschool

Nieuwbouw bij Lorentzschool

Begin juli 2015 is de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van 69 appartementen aan de van Vollenhovekade/Asserstraat op het terrein bij de Lorentzschool in de gemeenteberichten gepubliceerd. De aanvraag is ingediend door projectontwikkelaar Niersman. Bij veel omwonenden is dit bericht ingeslagen als een bom.
Wij zien uw reactie in het onderstaande reactievenster graag tegemoet.

Op 21 maart heeft een overleg plaatsgevonden met (het actiecomité van) omwonenden, scholen (Lorentzschool, Josephschool en Joppenszschool), sportverenigingen en de Wijkvereniging. De gemeente heeft daar aangegeven dat de ingediende vergunningaanvraag nu door de gemeente als voldoende compleet wordt beschouwd om beoordeeld te kunnen worden. Wanneer de vergunning wordt verleend (naar verwachting in april/mei 2017) zal hierover de gebruikelijke publicatie in de Stadskrant en op de gemeentesite plaatsvinden. Daarop volgt dan een bezwaartermijn van zes weken waarin alle belanghebbenden nog formeel bezwaar kunnen indienen.