• Retailvisie

Retailvisie

In de Leidse regio zijn meer dan 50 winkelgebieden onderzocht om te kijken hoe het staat met het aanbod en de kwaliteit.
Wij zien uw reactie in het onderstaande reactievenster graag tegemoet.

31 Winkelgebieden zijn geïdentificeerd als hoofdwinkelgebieden (5 recreatieve winkelgebieden, 22 boodschappen winkelgebieden en 4 doelgerichte winkelgebieden), de overige gebieden liggen meer in de periferie van een gemeente of een specifieke wijk. Dit alles staat uitgelegd in de Retailvisie Leiden 2025. De Gemeente Leiden stelt dat de hoofdwinkelgebieden, die onder de Retailvisie vallen, extra gesteund zullen worden. De winkelgebieden die buiten de Retailvisie vallen, en daarom kansarm genoemd worden, zullen niet gesteund worden.
Ook de winkels in de Profburgwijk, met name die in de Van 't Hoffstraat en Zeemanlaan, maar ook de andere winkels in de wijk, zullen niet gesteund worden door de Gemeente. Dit houdt in dat voor nieuwe winkels geen plaats zal zijn, en het voor de bestaande winkels moeilijker zal worden om zich te handhaven in onze wijk. Veranderingen aanbrengen aan winkels of verbouwen zal moeilijk of onmogelijk worden, omdat verwacht wordt dat banken minder enthousiast zijn om dit te financieren. De Gemeente wil op den duur in gesprek met de winkeliers om te kijken of er mogelijkheden zijn om te verhuizen.
We houden u via de website op de hoogte rondom de ontwikkelingen van de Retailvisie en de buurtwinkels in de Profburgwijk.
Op 17 maart 2016 vond de vergadering van de Raadscommissie Werk & Middelen plaats. Een van de agendapunten was de Retailvisie. De wijkvereniging van de Profburgwijk heeft een brief gestuurd aan Werk & Middelen om deze mee te nemen tijdens het bespreken van de Retailvisie. Hieronder kunt u deze brief downloaden.