• Bestuur en waarnemende bestuursleden

Bestuur en waarnemende bestuursleden

4-5-2020 | Tijdens de ALV van 25 maart 2020 was een bestuurswisseling voorzien. Daarbij zouden bestaande vacatures worden ingevuld, evenals de vacatures die zouden ontstaan door het terugtreden van twee bestuursleden. Na benoeming door de ALV zou er weer een compleet bestuur zijn en zou er meer draagkracht aanwezig zijn, 6 in plaats van 4 bestuursleden.

Omdat onduidelijk is wanneer de ALV wel gehouden wordt en om de slagkracht te behouden heeft het bestuur ervoor gekozen, de beoogde samenstelling op de website te plaatsen. Dat doet recht aan de praktijk, waarin de waarnemers in voorkomende gevallen taken oppakken. Daarbij nemen wij de kaders van de governance in acht, formele besluiten worden genomen door de zittende bestuursleden.

Vanzelfsprekend zal op de komende ALV de benoeming van het bestuur aan de orde zijn.

Zittende bestuursleden Monica Wigman en Joop van Pijkeren zijn tot de volgende ALV op de achtergrond betrokken.

Voorzitter (waarnemend)
Han van Overbeeke

voorzitter@profburgwijk.nl
SecretarisĀ  (waarnemend)
Jackelien Kuntz
Ledenadministratie
secretaris@profburgwijk.nl
Penningmeester
Karin Jansen
Financiƫn
penningmeester@profburgwijk.nl
Bestuurslid (waarnemend)
Bob Goulooze
Communicatie
communicatie@profburgwijk.nl
Bestuurslid (waarnemend)
Karin Verbaken
Wijkissues - Werkgroep Ouderen
karinverbaken@profburgwijk.nl
Bestuurslid
Chris van Voorden
Wijkissues
chrisvanvoorden@profburgwijk.nl

Hoofdredacteur Wijkkrant
Monica Wigman
redactie@profburgwijk.nl

Webmaster
Marijke Boter
webmaster@profburgwijk.nl
Webmaster
Rob Beurse
webmaster@profburgwijk.nl