• Bestuur

Bestuur

Overzicht  van de bestuurseden  en de protefeuilles waarvoor zij verantwoordelijk zijn en leden van de communicatiegroep.

Voorzitter
voorzitter@profburgwijk.nl
Secretaris
Joop van Pijkeren
LAB071 - Koningsdag - Kerstviering
secretaris@profburgwijk.nl
Penningmeester
Karin Jansen
Ledenadministratie en Financiën - Werkgroep Ouderen - Leeskring
penningmeester@profburgwijk.nl
Bestuurslid
Monica Wigman
Communicatie - communicatiegroep: Website - Wijkkrant - Open Podium - Dodenherdenking
communicatie@profburgwijk.nl
Bestuurslid
Chris van Voorden
chrisvanvoorden@profburgwijk.nl
Hoofdredacteur Wijkkrant
Monica Wigman
redactie@profburgwijk.nl
Webmaster
Marijke Boter
webmaster@profburgwijk.nl
Webmaster
Rob Beurse
webmaster@profburgwijk.nl