• Wijk Update (nieuwsbrief ProfBurgwijk)

Wijk Update (nieuwsbrief ProfBurgwijk)

1-6-2022 | Wijk Update 18 is verschenen met aandacht voor actuele onderwerpen betreffende onze wijk.
De digitale nieuwsbrief Wijk Update verschijnt een paar keer per jaar.

Wilt u deze ontvangen, geef dan uw emailadres dan hier door aan de webmaster.

Bij het verzamelen van informatie voor de Wijk Update en onze website zijn we onder meer afhankelijk van u. Dus heeft u informatie dan stellen we het zeer op prijs als u die liefst met foto's (of fotoverzoek), stuurt aan de webmaster.