• Caribbean Quartet : Foto - Rob Beurse

Caribbean Quartet zorgt voor zwoele sferen! / Caribbean Quartet creates a sultry atmosphere!

11.07.2024 : Caribbean Quartet steekt bekende jazz-standards in een Caribisch jasje. Zomerse versies van nummers als Autumn Leaves, Misty en Night In Tunesia worden subtiel uitgevoerd door deze compacte band. Zwoele sferen gegarandeerd!
English follows the Dutch text

Gitarist Alain Anglionin is geboren op Martinique en brengt al sinds 1987 de Caribische cultuur naar Nederland. Zijn dochter Sophie Anglionin speelt toetsen en neemt af en toe de zang voor haar rekening in de overwegend instrumentale muziek. Met een heldere stem zingt zij in zowel het Engels als het Frans.

Zoon Max Anglionin is de drummer van Caribbean Quartet. Zijn Creoolse ritmes nemen je mee naar een zonnig eiland zonder zorgen. Bassist Bernard Manancourt is afkomstig uit Mauritius. Hij zorgt ervoor dat deze formatie nét geen familieband is, maar zijn solide baslijnen zijn onmisbaar in dit muzikale geheel. Caribbean Quartet is gevestigd in Leiden en vindt de ideale balans tussen jazz en een zomers feestje.Caribbean Quartet creates a sultry atmosphere!
Caribbean Quartet gives well-known jazz standards a Caribbean twist. Summery versions of songs such as Autumn Leaves, Misty and Night In Tunesia are subtly performed by this compact band. Sultry atmosphere guaranteed!

Guitarist Alain Anglionin was born in Martinique and has been bringing Caribbean culture to the Netherlands since 1987. His daughter Sophie Anglionin plays keyboards and occasionally sings in the predominantly instrumental music. She sings with a clear voice in both English and French.

Son Max Anglionin is the drummer of Caribbean Quartet. His Creole rhythms take you to a sunny island without worries. Bassist Bernard Manancourt comes from Mauritius. He ensures that this formation is not exactly a family band, but his solid bass lines are indispensable in this musical whole. Caribbean Quartet is located in Leiden and finds the ideal balance between jazz and a summer party.