Duurzaamwijzer - Nieuw / New

19.06.2024
Voorinschrijving voor zonnedak op de Lorentzschool
Signup for solar panels on the Lorentz school
13.06.2024
Leiden (energy) Support Desk for Migrants
01.06.2024
Wilt u als huurder uw woning verduurzamen?
As a tenant, do you want to make your home more sustainable?
01.06.2024
Wilt u uw eigen woning duurzamer maken?
Do you want to make your own home more sustainable?
30.06.2024
Half miljoen extra duurzaamheidsleningen Leiden
Half a million additional sustainability loans in Leiden