Veiligheid op de Lammenschansweg / Safety on the Lammenschansweg

02.07.2024 : Tot grote schrik en verdriet van velen, ook ons als wijkvereniging, heeft begin juni een ongeluk met dodelijke afloop plaatsgevonden met een scooter op de kruising Lammenschansweg en Koninginnelaan. Ook daarna hebben zich nog ongelukken voorgedaan, gelukkig dit keer zonder letsel aan personen.
English follows the Dutch text

Op initiatief van enkele bewoners van de Koninginnelaan is er sinds vorig jaar overleg met de gemeente over tijdelijke maatregelen om de veiligheid op de Lammenschansweg, met name bij de kruisingen te verbeteren. Wij zijn daar net al andere wijkverenigingen ook vertegenwoordigd.

Enkele leden van de initiatiefgroep hebben hun zorg en verontwaardiging geuit over het tempo van het uitvoeren van de maatregelen, gezien de ongelukken in juni. De gemeente heeft namelijk gemeld dat die pas in december daadwerkelijk zullen worden gestart, dat is later dan eerder aangekondigd.

Wij maken ons als wijkvereniging ook zorgen, maar wachten eerst de bijeenkomst van de gemeente af die volgende week plaatsvindt, voor nadere toelichting op het ongeluk (politieonderzoek) en de verklaring voor het later dan gehoopt starten van de veiligheidsmaatregelen.
Wij zullen u op de hoogte houden van het verdere verloop.
Bestuur Wijkvereniging ProfburgwijkSafety on the Lammenschansweg
To the great shock and sadness of many, including us as a neighborhood association, a fatal accident occurred in early June involving a scooter at the intersection of Lammenschansweg and Koninginnelaan. Accidents have occurred since then, fortunately this time without injury to anyone.
At the initiative of some residents of Koninginnelaan, consultations have been going on with the municipality since last year about temporary measures to improve safety on Lammenschansweg, especially at the intersections. We are also represented there, just like other neighborhood associations.

Some members of the initiative group have expressed concern and outrage about the pace of implementation of the measures, given the accidents in June. The municipality has reported that they will not actually start until December, which is later than previously announced.

As a neighborhood association, we are also concerned, but will first wait for the municipal meeting that will take place next week for further explanation of the accident (police investigation) and the explanation for starting the safety measures later than hoped.
We will keep you informed of further developments.

Management team - Profburgwijk Neighborhood Association