• Zone B - Veranderingen parkeren / Changed parking rules

Zone B - Veranderingen parkeren / Changed parking rules

27.06.2024 : Begin 2025 verandert het parkeren in zone B. Ten eerste komen er kleinere parkeerzones voor vergunninghouders. En ten tweede geldt straks het kortparkeertarief – voorheen dubbeltjestarief – alleen nog op een aantal locaties. Ten derde schuift de eindtijd van betaald parkeren in zone B1 van 19.30 naar 21.00 uur.
English follows the Dutch text

Parking in zone B will change at the beginning of 2025. Firstly, there will be smaller parking zones for permit holders. And secondly, the short-term parking rate – previously a dime rate – will soon only apply at a number of locations. Thirdly, the end time of paid parking in zone B1 will shift from 7:30 PM to 9:00 PM.

Lees hier alle details / Read all the details here (Dutch only)