• Hoe staat het met de Omgevingswet? / What is the status of the Environmental law

Hoe staat het met de Omgevingswet? / What is the status of the Environmental law

21.06.2024 : Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. Deze nieuwe wet vervangt 26 bestaande wetten die gaan over de fysieke leefomgeving: alles wat we buiten zien, horen of ruiken. Hoe staat het in Leiden met de Omgevingswet, nu een halfjaar na invoering?
English follows the Dutch text

Status of the new environmental act
The Environmental Act came into effect on January 1, 2024. This new law replaces 26 existing laws that concern the physical environment: everything we see, hear or smell outside. What is the status of the Environmental Act in Leiden, now six months after its introduction?

Bekijk de speciale publicatie van Gemeente Leiden (sorry - it's in Dutch only)