• Circus Miloco - Nieuw locatie / New location

Circus Miloco - Nieuw locatie / New location

17.06.2024 : De gemeente Leiden heeft een vervangende locatie voorgesteld voor Circus Miloco. Het kindercircus maakt op dit moment gebruik van een oude gymzaal aan de Lammenschansweg, maar die wordt gesloopt om plaats te maken voor de nieuwbouw van een woonwijkje voor senioren. Het circus kan de komende jaren terecht in het leegstaande schoolgebouw aan de Noachstraat waar voorheen het Leonardo College was gevestigd.
English follows the Dutch text

New location for Miloco
The municipality of Leiden has proposed a replacement location for Circus Miloco. The children's circus currently uses an old gymnasium on the Lammenschansweg, but it is being demolished to make way for the new construction of a residential area for seniors. In the coming years, the circus will be able to move into the vacant school building on Noachstraat where the Leonardo College was previously located.