• Voorinschrijving voor zonnedak op de Lorentzschool

Voorinschrijving voor zonnedak op de Lorentzschool

19.06.2024 : Voorinschrijving voor het project Lorenzschool gaat starten! Op de school kunnen we zo’n 180 zonnepanelen gaan neerleggen. Deelnemers worden samen eigenaar door de aanschaf van zo’n 240 certificaten. We verwachten dat het zonnedak in de herfst wordt gerealiseerd.
Op maandag 24 juni tijdens onze informatiebijeenkomst vanaf 20.15u in de Lorentzschool (locatie o.v.b.) vertellen we meer en kun je al je vragen stellen.
English follows the Dutch text

Je kunt je van 26 juni tot 7 juli voorinschrijven voor één of meer certificaten, als je in de postcodes 2311-2317 woont. Zo weten wij of er voldoende animo is. Je krijgt de 26e een mail met uitleg. Als er voldoende animo is, dan volgt medio juli een brochure met alle definitieve gegevens en wordt je gevraagd om je deelname te bevestigen en te betalen.
Meer info over Zon op Leiden is HIER te vinden.

ENGLISH
19.06.2024: Pre-registration for the Lorenzschool project is about to start! We can install about 180 solar panels at the school. Participants jointly become owners by purchasing approximately 240 certificates. We expect the solar roof to be completed in the fall.
On Monday, June 24, during our information meeting from 8:15 PM in the Lorentz School (location to be determined), we will tell you more and you can ask all your questions.
You can pre-register for one or more certificates from June 26 to July 7, if you live in the zip codes 2311-2317. This way we know whether there is sufficient interest. You will receive an email with an explanation on the 26th. If there is sufficient interest, a brochure with all final information will be sent in mid-July and you will be asked to confirm and pay for your participation.
More information about Sun on Leiden can be found HERE.