• Isolatie helpt ook om je huis te koelen / Insulation also helps to cool your house

Isolatie helpt ook om je huis te koelen / Insulation also helps to cool your house

English follows the Dutch text
05.06.2024 : Als we het over ‘isolatie’ hebben, denken mensen aan isoleren tegen de kou, maar vaak wordt vergeten dat isolatie je huis ook koeler kan houden in de zomerse hitte. Het zorgt ervoor dat je huis minder snel opwarmt van buitenaf.
Maar er zijn veel andere tips om je hoofd koel te houden in de zomer.

Andere tips voor een warm zomer
- Houd de gordijnen of zonwering gesloten tijdens het heetste deel van de dag
- Houd ramen en deuren gesloten, maar zorg wel voor wat frisse lucht, b.v. open ventilatieroosters.
- Open de ramen en deuren vroeg in de ochtend of na zonsondergang. Dan kan het even doorwaaien.
- Zet flessen met bevroren water voor de ventilator zodat het koele lucht verspreidt.
- Groen tegen de gevel en een groen dak helpen je huis koel te houden.

ENGLISH
05.06.2024: When we talk about 'insulation', people think of insulating against the cold, but it is often forgotten that insulation can also keep your home cooler in the summer heat. It ensures that your house heats up less quickly from the outside.
And there's plenty of other tips to stay cooler this summer.

Other tips for a warm summer
- Keep the curtains or blinds closed during the hottest part of the day
- Keep windows and doors closed, but provide some fresh air, e.g. open ventilation grilles.
- Open the windows and doors early in the morning or after sunset. Then the fresh air can blow through for a while.
- Place bottles of frozen water in front of the fan so that it distributes cool air.
- Green on the front of your house and a sedum roof helps keep your house cool.