• De nieuwe Lammebrug aan de rand van het nieuwe Lammenschansplein. © Afbeelding provincie zuid holland

Boskalis kondigt overlast aan rond Lammenschansplein

23.05.2024 : Het Lammenschansplein in Leiden en directe omgeving verandert over vijf maanden in een gigantische bouwput, voor een periode van drie jaar lang. De uitvoerende firma Boskalis kondigt aan de vooravond maatregelen aan om de ergste overlast voor buurtbewoners en bedrijven te verzachten. Er komen geluidschermen langs de weg, geluidsdempers op tijdelijke brug en aparte rijtijden voor het zwaar bouwverkeer.
Artikel: Leidsch Dagblad 22.05.2024

Zelfs de tijdelijke situatie is beter dan de huidige’’, voorspelt provinciaal projectmanager Marianne van Aacken.

Na de verbrede Tjalmaweg en de nieuwe Rijnlandroute tussen de rijkswegen A4 en A44 is het Lammenschansplein met de Europaweg de derde grote wegenoperatie aan de zuidwest-kant van Leiden. Wat er aan de Europaweg gaat gebeuren, laat zich eenvoudig omschrijven.

De lange asfaltstrook door de polder tussen Zoeterwoude-Dorp en Leiden wordt in beide richtingen een rijstrook breder. Dat gaat de dagelijkse filevorming verminderen, zo is de verwachting. Bewoners van de aangrenzende Vlietweg en Vrouwenweg gaan voortaan een klein lusje rijden om erop te komen.

Open
Verder komt er een gloednieuwe Lammebrug, op 5,5 meter boven het wateroppervlakte van het Rijn- Schiekanaal. Dat is 2,5 meter hoger dan de huidige oeververbinding. Het zorgt ervoor dat de brug minder vaak open hoeft voor beroeps- en recreatievaart. Ook dat moet de verkeersdoorstroming op de N206 bevorderen.

Als laatste gaat het Lammenschansplein in zijn geheel een metertje de lucht in en vervallen de bestaande toevoerwegen vanaf de provinciale loswal en de kleine flat met winkels aan het einde van de Zoeterwoudseweg. In de nieuwe situatie komt het verkeer louter nog van de Europaweg, Voorschoterweg, Lammenschansweg en Kanaalweg. En ónder het begroeide plein door, staan tunnels en paden ingetekend voor fietsers en voetgangers.

Afsluitingen
Dat is de situatie die eind 2027 ontstaat. Provincie en gemeente hielden de afgelopen dagen diverse informatiebijeenkomsten om buurtbewoners, bedrijven en andere geïnteresseerden te vertellen wat er in de tussenliggende periode staat te gebeuren.

Want voordat het eindresultaat over dik drie jaar vorm krijgt, komen er tijdelijke wegen, wordt de Kanaalweg aan het einde deels afgesloten en komt er een grote tijdelijke brug. ,,Met een lengte van 105 meter’’, benadrukt Boskalis-woordvoerder Martijn ten Hoor tijdens een korte persontmoeting in het info-centrum aan de Bospolderweg.

Dat metalen gevaarte krijgt extra rubberen tussendelen, vertelt hij, om het geluid van auto- en vrachtverkeer te dempen. En er komt ook een systeem om lage bromtonen eruit te filteren. Voor fietsers van en naar Zuidwest en Voorschoten wordt er ook een tijdelijke fietsbrug aangelegd. Die komt te liggen over de Trekvliet, tussen bedrijventerrein Roosevelt en de Corbuloweg nabij de Zoeterwoudseweg.

Bos
De overlast van weg- en waterbouw wordt naar verwachting het grootst voor de inwoners van de hoge, witte Cronesteinflat met zijn twaalf verdiepingen aan de rand van het Lammenschansplein. De veelal oudere bewoners kijken drie jaar lang uit op het omvangrijke bouwproject en voor hun werd eerder dan ook een aparte informatiebijeenkomst gehouden.

Het totale project begint in november, kost 81,5 miljoen euro, en er moeten minimaal 333 bomen voor wijken. Die worden volgens de aankondiging ruimschoots gecompenseerd op het plein en langs de Europaweg, deels in de vorm van een voedselbos nabij park Cronesteyn.