• EIGENAREN / OWNERS

EIGENAREN / OWNERS

>> English follows the Dutch text.
Wilt u uw eigen woning duurzamer maken? Bijvoorbeeld met zonnepanelen of betere isolatie?
Dan is er online veel informatie en advies te vinden om uw woning te verbeteren. Maar hoe pak je dat aan?
Wat moet u eerst doen en welke maatregelen zijn technisch het beste en het meest kosteneffectief. Welke technische aanpassingen zorgen voor het meeste extra comfort in uw woning? En zijn dergelijke aanpassingen toegestaan in een wijk met een beschermd gezicht of monumentale status?

Op al deze punten en nog veel meer vindt u antwoorden op deze website, maar ook hier op Profburgwijk.nl vindt u veel informatie. Er staan veel jaren dertig huizen in onze buurt en op deze website zijn veel tips speciaal voor hen. Kom je er niet uit en heb je hulp nodig, schakel dan een energiecoach in. Energiecoaches zijn enthousiaste mensen met veel praktijkervaring. Ook hebben zij een opleiding tot energiecoach gevolgd en delen zij gratis hun kennis en ervaring met andere Leidenaren.

ENGLISH
Do you want to make your own home more sustainable? For example, with solar panels or better insulation?
Then there is a lot of information and advice available online to improve your home. But how do you go about that?
What should you do first and which measures are technically the best and most cost-effective. Which technical adjustments provide the most extra comfort in your home? And are such adjustments permitted in a neighborhood with a protected area or monumental status?

You will find answers to all these points and many more on this website, but you will also find a lot of information here on Profburgwijk.nl. There are many 1930s houses in our neighborhood and this website contains many tips especially for them. If you can't figure it out and need help, call in an energy coach. Energy coaches are enthusiastic people with a lot of practical experience. They have also completed training as energy coaches and share their knowledge and experience for free with other Leiden residents.