Definitieve ontwerp Lorentzhof fase 2 is gereed.

17.04.2024 : Het defi nitieve ontwerp voor het bouwproject Lorentzhof fase 2 is gereed. Naast eengezinswoningen komt er een gebouw met levensloopbestendige sociale huuren koopappartementen. Voor oudere wijkbewoners geïnteresseerd in de koopappartementen breken spannende tijden aan.

Het appartementengebouw komt aan de Lammenschansweg/ hoek Lorentzkade. Het heeft gedeeltelijk drie, gedeeltelijk vier woonlagen, een kelder met een autostallingsgarage en een grote fi etsenstalling, een grote gemeenschappelijke ruimte en een binnentuin. Naast 24 huurappartementen bevat het 36 koopappartementen.

De koopappartementen variëren in grootte van 69 tot 112 m2 . De kopers hebben een zekere vrijheid wat betreft de indeling van hun appartement. Indien gewenst kunnen zij voor hun auto een plek kopen in de stallingsgarage. Als stichting zijn wij van het begin af aan bij dit project betrokken omdat wij als doel hebben appartementen te realiseren in de Professoren- en Burgemeesterswijk die aantrekkelijk zijn voor wijkbewoners ouder dan 55 die kleiner willen gaan wonen. Wij hebben geïnteresseerde wijkbewoners gevraagd zich bij ons te melden en hen betrokken bij het project om het gebouw zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen die daarover in de wijk leven. Inmiddels is sprake van een aanzienlijke groep potentiële kopers. Belangstellenden kunnen zich nog tot 1 mei bij ons melden. Vanaf die datum start de inschrijving bij projectontwikkelaar VORM, onder wiens verantwoordelijkheid het verkoopproces zal plaatsvinden. De oplevering van de appartementen staat gepland voor september 2026. Vanaf half april zullen wij allen die zich in de loop van de tijd bij ons als belangstellende hebben gemeld een bericht sturen met informatie over het inschrijvingsproces en de manier waarop recht wordt gedaan aan het uitgangspunt dat wijkbewoners op onze lijst de voorkeur krijgen bij toewijzing.

Voor vragen en aanmelding kunt u contact opnemen via StWoongroepOuderenPBW@ gmail.com

Namens het stichtingsbestuur, Edgar Groenen