• Voer vogels niet! Zo beperken we de overlast

Voer vogels niet! Zo beperken we de overlast

12.04.2024 : Wist je dat het voeren van brood, erg slecht is voor de gezondheid van de vogels? Op veel plekken in Leiden is het daarom niet toegestaan om vogels te voeren. Dit zijn locaties waar regelmatig overlast gemeld wordt, zoals in parken, bij winkelcentra en in de binnenstad. Etensresten die blijven liggen trekken ongedierte als ratten aan.

Brood dat in het water blijft liggen, kan ook watervervuiling veroorzaken. De locaties waar niet gevoerd mag worden, zijn te vinden op: www.leiden.nl/voederverbod. Voeren is echter nergens gewenst.

Meeuwen
Door vogels te voeren, krijgt de stad ook te maken met meeuwen die overlast veroorzaken. Vooral tijdens de broedperiode van half april tot en met augustus. Omdat de meeuwen een beschermde status hebben, kan de gemeente niet veel doen om overlast te voorkomen. Het is daarom belangrijk om preventief te werk te gaan:
• Voorkom dat meeuwen een nest bouwen en eieren leggen. Een schoon dak is niet aantrekkelijk voor meeuwen. Haal op een dak met kiezels buiten het broedseizoen oude meeuwennesten weg, verwijder bladeren en takken waar nieuwe nesten mee gevormd kunnen worden. Door de beschermde status mogen nesten die in gebruik zijn niet verstoord of vernietigd worden!
• Gooi afval niet op straat, maar in de vuilnisbak en gebruik de ondergrondse containers.
• Voer meeuwen niet!

Meer informatie kun je vinden op www.leiden.nl/voederverbod en www.leiden.nl/meeuwen.