• Red levens, vernietig geen bruikbare medicijnen / Save lives, don't destroy useful medicines

Red levens, vernietig geen bruikbare medicijnen / Save lives, don't destroy useful medicines

12.04.2024 : Leidse oud-huisart Walter Schrader heeft een handtekeningactie gestart tegen de verspilling van medicijnen (voor circa 100 miljoen euro per jaar aan medicijnen weggegooid). Hij pleit ervoor om heruitgifte van retourmedicijnen (onder voorwaarden) mogelijk te maken.
English follows the Dutch text

Walter: “Er staan zelfs zware boetes en gevangenisstraf op heruitgifte. Kijk wat er nu in Nederland aan de hand is. Overal tekorten terwijl er voor honderden miljoenen goede medicijnen verbrand moeten worden. Herverdelen zeggen we in de petitie die je kunt delen met jouw vrienden en kennissen. Op naar een miljoen ondertekenaars:

Teken de petitie

Save lives, don't destroy useful medicines
Former Leiden GP Walter Schrader has started a signature campaign against the waste of medicines (approximately 100 million euros worth of medicines thrown away every year). He advocates making the reissue of returned medicines possible (under conditions).
Walter: “Presently there are even heavy fines and prison sentences for reissuing medicines. Look what is going on in the Netherlands now. Shortages everywhere, while good medicines worth hundreds of millions of Euro's have to be burned. We say redistribute in the petition that you can share with your friends and acquaintances. Towards a million signatories:

Sign the petition