• Foto: William StVigor | Flickr

Grondwaterpeil gaat naar beneden

22.04.2024 : UPDATE. Een artikel in het Leidsche Dagblad meldt een enigszins genuanceerd antwoord van de gemeente. Een woordvoerster zegt: "De Professorenwijk heeft geen structureel hoge grondwaterstanden. In de wijk gaan we het grondwaterpeil niet zozeer verlagen, maar we gaan het grondwater wel reguleren, hiermee voorkomen we extremen." Ook zegt de gemeente dat het de verantwoordelijkheid van de bewoners is om hun kelder waterdicht te maken.
Maar er ligt een plan voor een netwerk aan drainage en eerst wordt het oostelijk deel van de wijk aangepakt. En dan zullen andere delen van de stad volgen. “De komende jaren wordt op deze manier een gebied ter grootte van ongeveer 80 voetbalvelden klaargemaakt voor de toekomst."

05.04.2024
: Tijdens de Profburgwijk ALV vorige week klaagden een aantal leden dat het grondwaterpeil in de wijk te hoog was, waardoor sommige kelders en kruipruimtes te vochtig werden of zelfs onder water kwamen te staan. Het bestuur heeft toegezegd hierover contact op te nemen met de gemeente.
Het bestuur is nu verheugd te kunnen mededelen dat de gemeente heeft ingestemd met een verlaging van het waterpeil. Dat zou de grootste problemen in onze wijk moeten oplossen.