• Hoe veilig voel je / How safe do you feel?

Hoe veilig voel je / How safe do you feel?

27.03.2024 : Hoe veilig voel jij je als je in Leiden over straat loopt? Voel je je veilig, of zijn er situaties waardoor je je juist onveilig voelt in de stad? Dit zijn vragen waar De Leidse Stadscriminoloog een antwoord op wil krijgen. Daarvoor horen we graag over jouw beleving van de veiligheid in de stad!
English follows the Dutch text

Nederlands
Het recept is simpel: Leidenaren die mee willen doen aan het onderzoek kunnen online een vragenlijst invullen. De ingevulde lijsten zijn volledig anoniem en vormen een belangrijke graadmeter voor hoe het gesteld is met het veiligheidsgevoel in de stad.

Belangrijk om te weten:
• Je moet in Leiden wonen om mee te kunnen doen.
• Je moet minimaal 18 jaar oud zijn.
• Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten.
• Deelname is volledig anoniem en je privacy is gewaarborgd.
• Via de website word je op de hoogte gehouden van vorderingen van het onderzoek.
• Wil je graag meer bijdragen aan het onderzoek? Je kunt ervoor kiezen om vaker vragenlijsten in te vullen, maar dat is niet noodzakelijk.
• Vul je de vragenlijst liever op papier in? Je kunt gratis een papieren versie opvragen via stadscriminoloog@law.leidenuniv.nl.


How safe do you feel when you are walking the streets of Leiden?
Do you feel safe, or are there situations that make you feel unsafe in the city? These are the types of questions that De Leidse Stadscriminoloog (City Criminologist) wants to answer. That is why we would like to learn about your experiences of safety in the city!
The recipe is simple: inhabitants of Leiden who wish to participate in this research, can fill out an online survey. These surveys are completely anonymous and they are an important measurement of what the safety experiences in the city are like.

Important to know:
• You must live in Leiden to be able to participate.
• You must be at least 18 years old.
• Filling out the survey takes approximately 5 minutes.
• Participation is completely anonymous and your privacy is guaranteed.
• You will be kept up to date about the progress of the research through the website,
• Would you like to contribute more to the research? You can choose to fill out surveys more regularly, but this is not obligatory.
• Would you rather fill out the survey on paper? You can request a free paper version via stadscriminoloog@law.leidenuniv.nl.