• Leer reanimeren

Leer reanimeren

Een AED is een apparaat dat bij een hartstilstand het hart met een elektrische schok weer in een normaal ritme kan krijgen. De kans dat dit lukt neemt met 10% per minuut af. Dus hoe eerder deze ingezet wordt, hoe beter. Dus leer reanimeren! Want de kans op overleven valt of staat met het snel en adequaat opstarten van de reanimatie.

Reanimatiecursussen
Stichting RLT Nederland biedt in de Professoren en Burgemeesterswijk reanimatiecursussen aan.
U leert:
  • Herkennen van een hartstilstand
  • Uitvoeren van borstcompressies
  • Uitvoeren van mond-op-mond beademing
  • Bediening van de AED
  • Handelen bij verstikking
  • Stabiele zijligging
  • Feiten en fabels rondom reanimatie en de AED
  • Burgerhulpverlening (Hartveilig Wonen)
De cursus begint met een presentatie waarin de theorie behandeld wordt. Daarna ligt de nadruk op de praktische vaardigheid, het gaat er immers om dat u goed kan oefenen.

De kosten van deze cursus bedrage € 30,- per persoon, overigens vaak te declareren bij de zorgverzekeraar. De cursus is inclusief officieel lesboekje, certificaat en koffie of thee.

Voor vragen of meer informatie kan u altijd mailen.