• Wijkambassadeurs nu Projectleiders & Buurt-Initiatief-Coach

Wijkambassadeurs nu Projectleiders & Buurt-Initiatief-Coach

12.02.2024 : Sinds 1 juli is de functie van wijkambassadeur opgeheven. Zes voormalige wijkambassadeurs
(inclusief Wilma van Griethuizen en Maarten Stoffers uit onze wijk) hebben zelf de
Coƶperatie Duurzaam Leiden opgericht, waarmee ze projecten uitvoeren om bewoners in
heel Leiden te helpen om te verduurzamen.

Zo is Wilma momenteel projectleider van de Energiekaravaan: een energieloket dat in achtereenvolgende maanden aan bewoners in verschillende wijken in Leiden informatie en tips geeft om bijvoorbeeld energie te besparen.
De energiekaravaan komt niet in onze eigen wijk langs, maar wel in Meerburg. Daar wordt van 4 t/m 29 maart op dinsdag (9-11 uur) en donderdag (13-15 uur) een inloopspreekuur gehouden in buurthuis Matilo (Zaanstraat 4). Voor meer informatie: zie https://duurzaamleiden.com/energiekaravaan/ .

Maarten is sinds 1 januari ook buurt-initiatiefcoach vanuit Coƶperatie Energiek Leiden. Zijn
rol is om buurtinitiatieven te ondersteunen van bewoners die zelf hun eigen straat, buurt of
wijk willen verduurzamen. Heb je een idee, en ben je met minimaal 3 bewoners, mail of bel
Maarten dan gerust (Maarten@duurzaamleiden.nl of 06-50944291).