• Energy Transition for Everyone! 5 juli - Farsi & Nederlands

Energy Transition for Everyone! 5 juli - Farsi & Nederlands

05.04.2024 : Leids Steunloket Migranten nodigt je uit voor een serie avonden met informatie en boeiende discussies!
The Leiden Migrant Support Desk and Solid Sustainability invite you to an evening of info & discussion!
Volgende avond/Next session:
5 juli: Farsi & Nederlands
Toegang gratis / entry free

Energietransitie voor iedereen!
>>Scroll down for English <<

Het Leids Steunloket Migranten en Solid Sustainability nodigen je uit om over de klimaatcrisis en de energietransitie te komen praten! We willen kennis delen, jouw perspectief horen en laten zien hoe je in actie kunt komen. Er staan een reeks avonden gepland in het Nederlands, Arabisch, Perzisch en Engels, met korte presentaties en discussies, gratis avondeten en muziek - kom gezellig langs!

Iedereen is welkom op deze avonden, of je nu een migrant bent of niet. We geloven dat we dingen tot beweging kunnen brengen als we voor onszelf nadenken en samen werken. Op dit moment hebben migranten in Nederland weinig inspraak in de energietransitie en de strijd tegen klimaatverandering - laten we dat veranderen!

Toegang is gratis, maar aub aanmelden: tinyurl.com/transitielsm
Vragen? Stuur een email naar transitie@leidssteunloket.nl
of bel 071-8330102 or 06 858 874 63

Klimaat:
  • 9 februari: Engels & Nederlands
  • 8 maart: Arabisch & Nederlands
  • 12 april: Farsi & Nederlands
Energietransitie:
  • 10 mei: Engels & Nederlands
  • 14 juni: Arabisch & Nederlands
  • 5 juli: Farsi & Nederlands
Waar: Speeltuin Westerkwartier, Ten Katestraat 10a, Leiden

Programma
  • 17:30 Deuren open
  • 18:00 Home-cooked meal (gratis maar aub aanmelden)
  • 19:00 Informatiie & discussie
  • 21:00 Musiek & chat
Dit initiatief wordt gesteund door Gemeente Leiden, Fonds1818 en Milieudefensie.
------------------------------------------------------

ENGLISH
The Leiden Migrant Support Desk and Solid Sustainability invite you to come and talk about the climate crisis and the energy transition! We want to share knowledge, hear your perspective and show you how you can take action. A series of evenings are planned in Dutch, Arabic, Persian and English, with short presentations and discussions, free dinner and music - come and join us!

Everyone is welcome on these evenings, whether you are a migrant or not. We believe that if we think for ourselves and work together, we can make things move. Currently, migrants in the Netherlands have little say in the energy transition and the fight against climate change - let's change that!

Admission is free, but please register: tinyurl.com/transitielsm
To ask? Send an email to transition@leidssteunloket.nl
or call 071-8330102 or 06 858 874 63

Climate:
February 9: English & Dutch
March 8: Arabic & Dutch
April 12: Farsi & Dutch

Energy transition:
May 10: English & Dutch
June 14: Arabic & Dutch
July 5: Farsi & Dutch

Where: Playground Westerkwartier, Ten Katestraat 10a, Leiden

Program
5:30 PM Doors open
6:00 PM Home-cooked meal (free, please register)
7:00 PM Information & discussion
9:00 PM Music & chat
------------------------------------------
This initiative is supported by the Municipality of Leiden, Fonds1818 and Milieudefensie.