• Verkenning optimaliseren Trigonterrein

Verkenning optimaliseren Trigonterrein

18.12.2023: Omwonenden van sportpark Cronesteinkade ontvingen een brief van het gemeentelijk projectbureau over het resultaat van de verkenning optimalisatie terrein van L.K.V. Sporting Trigon. Ongeveer een jaar geleden werd voor het eerst geïnformeerd over over verkennende gesprekken naar het optimaliseren van het terrein aan de Cronensteinkade.

Korfbalvereniging Sporting Trigon, stadstuinderij Het Zoete Land, hockeyclub Roomburg, BSO ’t Kasteel en de verantwoordelijke wethouders van het college van B&W zien kansen om meer ruimte en kwaliteit te creëren voor alle partijen. Het Zoete Land kan een aanzienlijke uitbreiding van het areaal voor de stadstuinderij tegemoet zien. De korfbalvereniging en hockeyvereniging beschikken straks samen over een volwaardig multifunctioneel sportveld,voor zowel korfbal als hockey. Ook medegebruik van het sportpark door anderen blijft mogelijk. Om hiervoor plaats te maken is de inzet om voor de korfbal, hockey en BSO ’t Kasteel straks een up-to-date multifunctionele accommodatie te bouwen waar bij gelegenheid ook anderen, zoals omwonenden, gebruik van kunnen maken. Tot slot is de wens om bij de toekomstige herinrichting ook de verbinding met het Singelpark tot stand te brengen en mogelijkheden te creëren voor natuurlijk spelen.

De herinrichting wordt een hele klus, maar kan voor alle partijen gunstig uitpakken. Op basis van het draagvlak van betrokken partijen start de gemeente in het nieuwe jaar een project. Dit houdt in dat er een projectplan wordt opgesteld waar participatie een belangrijk onderwerp in is. Ook de financiële dekking is nog een punt van aandacht.

Een link naar de brief vindt u hieronder

Let op

De vervanging van de kademuren van de Cronesteinkade staat los van dit project. De werkzaamheden aan de kademuren zullen vanaf januari 2024 plaatsvinden.