• Enquête over duurzaamheid van de woning

Enquête over duurzaamheid van de woning

18.12.2023: Een team van de werkgroep Profburgwijk Duurzaam heeft afgelopen november in de wijk steekproefsgewijs aangebeld met een enquête naar de duurzaamheid van de woning. Er was veel medewerking van bewoners.

Doel van de enquête is inzicht te krijgen in de verdeling in de wijk van energielabels. Dit allemaal omdat de energietransitie al begonnen is en zich steeds duidelijker aftekent. In 2030 moet de hoeveelheid CO2 die in Leiden wordt uitgestoten zijn gehalveerd, en in 2050 moet Leiden CO2 neutraal zijn. Dat vereist ingrijpende inspanning, nu al. In de Profburgwijk zijn diverse bewoners er bijvoorbeeld al in geslaagd om van het gas af te gaan. Dat was het aarzelende begin, nu de hele wijk!
De resultaten van de enquête worden thans uitgewerkt en worden aangeboden aan het bestuur van de wijkvereniging en aan de gemeente. Het enquête-team zal in een komende Wijkkrant verslag doen.