• Uitkomsten poll over beschermd stadsgezicht

Uitkomsten poll over beschermd stadsgezicht

6.12.2023 : ‘Het bestuur van de wijkvereniging PBW heeft eerder dit jaar een poll uitgezet om de mening van de bewoners te peilen over de relatie tussen beschermd stadsgezicht en de wens tot verduurzaming.

De uitkomsten van die poll kunnen door het bestuur van de wijkvereniging worden gebruikt in het regelmatige overleg met de gemeente. Een samenvatting van de uitkomsten van deze poll vindt u hier.’