• Leiden zoekt een nieuwe burgemeester

Leiden zoekt een nieuwe burgemeester

03.12.2023: Help je de gemeente Leiden met het opstellen van een profielschets voor de nieuwe burgemeester?

The municipality of Leiden is looking for a new mayor. In their search, the municipal council wishes to take the opinions of all the citizens of Leiden into account.
Klik Lees meer voor meer informatie/more information.

NEDERLANDS
Sinds 1 oktober heeft Leiden een burgemeester die tijdelijk is benoemd. Een belangrijk onderdeel in de zoektocht naar een opvolger is de profielschets. Hierin staat uitgebreid beschreven wat voor een burgemeester bij Leiden past. De gemeenteraad vraagt de stad om mee te denken.

Alle inwoners van Leiden kunnen, voor 10 december, een vragenlijst invullen, deelname is volledig anoniem en kost 3 minuten.

ENGLISH
Since October 1, Leiden has had an interim mayor. An important part in the search for a permanent successor is a profile sketch. This describes in detail what kind of mayor would suit Leiden.
The municipal council is asking all the city's residents to submit their ideas in a questionaire, by December 10 at the latest . Participation is completely anonymous and takes 3 minutes

Lees meer hier / Read more here: www.mijnburgemeesterleiden.nl

>>> Direkt naar de Nederlandstalig vragenlijst: https://necker.survalyzer.eu/mbleiden

>>>
Directly to the English questionaire: https://necker.survalyzer.eu/mbleidenenglish