• Poll in de wijk over (versoepeling) welstandsregels

Poll in de wijk over (versoepeling) welstandsregels

27.11.2023 : De Professoren en Burgemeesterswijk heeft sinds 2011 samen met de twee andere wijken in de zogenoemde zuidelijke schil - Tuinstadwijk en Vreewijk - de status van beschermd stadsgezicht. Dat houdt in dat er een bijzondere cultuurhistorische en architectonische waarde aan wordt toegekend. Met de welstandsregels beoogt de gemeente Leiden die cultuurhistorische en architectonische waarden te behouden.

Onder bewoners van beschermd stadsgezicht is de wens tot verduurzaming niet unaniem omdat verduurzaming gevolgen kan hebben voor het uiterlijk van woningen en daarmee afbreuk zou kunnen doen aan de cultuurhistorische waarde en authenticiteit van de wijk.

Het bestuur van de wijkvereniging PBW heeft daarom eerder dit jaar een poll uitgezet om de mening van de bewoners hierover te peilen. De uitkomsten van die poll kunnen door het bestuur van de wijkvereniging worden gebruikt in het regelmatige overleg met de gemeente.
Een samenvatting van de uitkomsten van deze poll vindt u binnenkort op deze website