• Plaatsing afvalcontainers legt oudste lagen van Leiden bloot
  • Plaatsing afvalcontainers legt oudste lagen van Leiden bloot

Plaatsing afvalcontainers legt oudste lagen van Leiden bloot

06.11.2023 : In 2015 begon Leiden met het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers in de historische binnenstad. De graafwerkzaamheden waren voor de archeologen van RAAP Archeologie een uitzonderlijke kans om tot grote diepte informatie te kunnen verzamelen.

Daarmee brachten ze de vroegste stadsvorming in kaart. Dat is belangrijk, want kennis over het ontstaan en de groei van Leiden is schaars. Na jaren van analyse van vondsten en grondmonsters is het onderzoeksrapport compleet en kunnen we de resultaten aan het publiek presenteren.

De archeologen van RAAP Archeologie deden op maar liefst 25 locaties in de binnenstad onderzoek. Alhoewel er daar al honderden archeologische waarnemingen zijn gedaan, zijn de meeste onderzoeken vrij ondiep. Informatie over het landschap waarin Leiden is ontstaan is nog altijd fragmentarisch. Daarnaast ontbreekt het bij de oudere opgravingen vaak aan exacte dateringen van de oudste bewoningslagen. De plaatsing van de ondergrondse containers was een uitzonderlijke kans om, op meerdere plaatsen in het oudste deel van de stad, tot grote diepte informatie te kunnen verzamelen. Hierdoor weten we meer over de natuurlijke ondergrond en de vroegste bewoningslagen van de stad.

Het ontstaan van Leiden
Wanneer Leiden precies is ontstaan, is op basis van het kleine aantal historische bronnen lastig te zeggen. De oudste vermelding is te vinden in de eigendomslijst van de Sint-Maartenskerk (uit ca. 850). Hierin staan drie locaties met de naam Leython. Archeologische vondsten uit die tijd zijn schaars. Maar nu weten we meer over het ontstaan van de eerste woonkern en hoe deze uitgroeide tot de middeleeuwse stad Leiden.

Nieuwe inzichten
Dankzij dit project is er veel stof tot discussie en kennisuitwisseling over het begin van Leiden ontstaan. Zo zijn er bijvoorbeeld nieuwe inzichten over hoe het landschap er op dat moment uitzag. Of over dateringen van de oudste ontginningen in het hart van de stad, en nieuwe informatie over de ontwikkeling van de oudste delen van Leiden.

Eerdere opgraving in de Haarlemmerstraat
Eerder werden bij een grote opgraving onder het Haarlemmerstraatblok al resten uit 1000 na Chr. gevonden. De archeologen vonden tussen het afval onder andere leren schoenen, een ruiterspoor, rode stukken stof, zilveren gespjes, insignes en een bijzonder gave uilenbeker.

Flitslezing en rondleiding door het depot
Op zondag 12 november informeren onze experts je over de bijzondere vondsten. Elke 45 minuten start er een flitslezing. Daarna word je in kleine groepen rondgeleid door het archeologisch en bouwhistorisch depot. Iedereen die geïnteresseerd is, is welkom.
Vooraf aanmelden via www.erfgoedleiden.nl.

fotos: RAAP Archeologie)

In 2015 troffen archeologen tijdens een opgraving onder de stoep bij Papengracht 7 dertiende-eeuwse muurresten aan. Het gaat om zeventien lagen muurwerk. De grootste bakstenen hadden een formaat van 30-32 x 15,5/16 x 7/8 cm (tienlagenmaat: 90 cm). Het lijkt erg op metselwerk dat eerder is aangetroffen in Breestraat 90. Hier stond in de dertiende eeuw het grafelijk klokhuis.