• Christelijke meditatie / Christian meditation

Christelijke meditatie / Christian meditation

5 november 2023 : Iedere maandagavond wordt in de Oud-Katholieke Kerk in Leiden gemediteerd. De muurschilderingen alleen al zijn een meditatie waard!
English follows the Dutch text

De bezoekers gaan in alle stilte de kerk binnen, er klinken meditatieve Taizé-liederen, om na het luisteren van twee teksten (een ‘weekly meditation teaching’ en een korte Bijbeltekst) gedurende 20 minuten in een meditatie stil te worden. Er wordt afgesloten met het Onze Vader. Na afloop is er tijd voor koffie, thee en gesprek.

De voertaal is Nederlands-Engels en de groep is divers van leeftijd en oecumenisch; Rooms-Katholiek, Evangelisch, Protestant, Orthodox, Oud-Katholiek en alles ertussen in of niets. Dat maakt ook de uitwisseling na afloop interessant.

Deelname is gratis, iedereen is welkom, ongeacht ervaring of achtergrond. Bijdrage in koffie, thee wordt op prijs gesteld.

Kom een keer langs om te ‘proeven’ of blijf op de hoogte middels een whatsapp groep. Deelnemers kunnen hun eigen meditatiekussen/ deken/ krukje meenemen. Plaatsnemen in de kerkbank kan ook.

Waar : OUD-KATHOLIEKE KERK, hoek Zoeterwoudsesingel – Cronesteinkade. Inloop via de zij-ingang tussen de Cronesteinkade 2 en de kerk
Wanneer : Iedere maandagavond, van 19.30 – 20.30 uur (let op! Ivm de meditatie is op tijd komen zeer belangrijk)
Meer informatie :
ds. Judith van den Berg – Meelis.
Tel. 06 11 29 28 79
Email: predikant@debakkerijleiden.nlChristian meditation every Monday evening
Every Monday evening there is meditation in the Old Catholic Church in Leiden. The murals alone are worth a meditation!

Visitors enter the church in silence, meditative Taizé songs are played, and after listening to two texts (a 'weekly meditation teaching' and a short Bible text) they become silent in meditation for 20 minutes. It concludes with the Our Father. Afterwards there is time for coffee, tea and conversation.

The language is Dutch-English and the group is diverse in age and ecumenical; Roman Catholic, Evangelical, Protestant, Orthodox, Old Catholic and everything in between or nothing. That also makes the exchange afterwards interesting.

Participation is free, everyone is welcome, regardless of experience or background. Contribution of coffee and tea is appreciated.

Come by for a 'taste' or stay informed through a WhatsApp group. Participants can bring their own meditation cushion/blanket/stool. You can also take a seat in the pew.

Where: OLD CATHOLIC CHURCH, corner Zoeterwoudsesingel – Cronesteinkade. Enter via the side entrance between Cronesteinkade 2 and the church
When: Every Monday evening, from 7:30 PM - 8:30 PM (note! Due to the meditation, arriving on time is very important)
More information : Rev. Judith van den Berg – Meelis.
Tel. 06 11 29 28 79
Email: pastor@debakkerijleidingen.nl