• Voorzittersoverleg

Voorzittersoverleg

21 oktober 2023: Op 24 oktober is er een voorzittersoverleg Wijkregisseur met de voorzitters van de wijkverenigingen van het Roodenburgerdictrict/Zuidelijke Schil

Agenda:
  • Mededelingen
  • Kennismaken Ben Böing, omgevingsmanager Zuid-Oost (Er zijn veel projecten in de openbare ruimte in Rodenburgh. Ben is de verbinder tussen deze projecten)
  • Ervaringen participatie afgelopen half jaar
  • Hang jeugd