• Informatieavond: Financiering: 19 oktober 2023

Informatieavond: Financiering: 19 oktober 2023

10 oktober 2023 : Verduurzamen van jouw woning kost geld. De warmtetransitie die op handen is, kost ook geld. Hoeveel gaat dat allemaal kosten? Waar haal je het benodigde kapitaal vandaan? Zijn er subsidies, en zo ja voor wat en hoeveel? Daar ging de informatieavond op 19 oktober over.