• Opvang asielzoekers in de Vredeskerk

Opvang asielzoekers in de Vredeskerk

28 september 2023 : De afgelopen weken zijn leden van geloofsgemeenschap De Verbinding druk bezig geweest een zaal in de Vredeskerk aan de van Vollenhovenkade geschikt te maken voor een tijdelijke opvang van asielzoekers voor een periode van drie maanden.

Het betreft noodopvang, om de overloop in Ter Apel te verminderen. De zaal is nu klaar. Op enig moment na 4 oktober kunnen we een gezin van maximaal vijf personen opvangen.

De opvang staat onder verantwoordelijkheid van het COA. Samen met Diaconaal Centrum De Bakkerij, waar ervaring met asielopvang voorhanden is, zal de komende maanden deze noodopvang in goede banen worden geleid.

Afgelopen zondag hebben de gemeenteleden de gelegenheid gehad om na de kerkdienst deze woonruimte te bekijken en vragen over de opvang te stellen aan de kerkenraad. Ook buurtbewoners zijn uitgenodigd om deze week de zaal te bekijken en informatie aan de kerkenraad te vragen.

Voor vragen kunt u terecht bij leden van de kerkenraad, Tetsje Oelen, t@oelen.nl &
Astrid Krispijn astridkrispijn@hotmail.com