• UPDATE ! Herinrichting Hoge Rijndijk / Redevelopment of the Hoge Rijndijk

UPDATE ! Herinrichting Hoge Rijndijk / Redevelopment of the Hoge Rijndijk

25.09.2023 : De data van de bespreking van het kaderbesluit Herinrichting Hoge Rijndijk zijn bekend. Het projectteam laat het volgende weten. "Zoals eerder aangekondigd zouden we u nog informeren over de exacte data van de behandeling van het kaderbesluit herinrichting Hoge Rijndijk door de gemeenteraad."
English follows the Dutch text

Inmiddels heeft het college van burgemeester en wethouders op dinsdag 5 september 2023 het Kaderbesluit vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. De planning van de behandeling van het Kaderbesluit in de gemeenteraad is als volgt:

• 1e Commissie - 28 september 2023. Het is in deze vergadering mogelijk om in te spreken. Insprekers kunnen zich tot uiterlijk 12.00 uur vóór de dag van de commissievergadering aanmelden. Kijk voor meer informatie op https://www.gemeenteraadleiden.nl/denkmee/inspreken-bij-raadscommissies.
• 2e Commissie (inhoudelijke behandeling) - 23 november 2023.
• Gemeenteraad - 30 november 2023.
Vergaderingen van de raad en bijbehorende stukken zijn in te zien via leiden.parlaeus.nl.

Klik hier voor meer informatie over de herinrichting
---------------------
UPDATE ! Redevelopment of the Hoge Rijndijk
The dates of the discussion of the framework decision for the Redevelopment of the Hoge Rijndijk are known. The project team reports the following. "As previously announced, we would inform you about the exact dates of the consideration of the framework decision for the redevelopment of the Hoge Rijndijk by the municipal council."
The mayor and aldermen have now adopted the Framework Decision on Tuesday, September 5, 2023, and presented it to the municipal council. The planning for the discussion of the Framework Decision in the municipal council is as follows:

• 1st Committee - September 28, 2023. It is possible to speak during this meeting. Speakers can register no later than 12:00 noon before the day of the committee meeting. For more information, visit https://www.gemeenteraadleidingen.nl/denkmee/inspraak-bij-raadscommissies.
• 2nd Committee (substantive discussion) - November 23, 2023.
• Municipal Council - November 30, 2023.
Council meetings and associated documents can be viewed via Leiden.parlaeus.nl.