• UPDATE ! Herinrichting Hoge Rijndijk

UPDATE ! Herinrichting Hoge Rijndijk

25.09.2023 : De data van de bespreking van het kaderbesluit Herinrichting Hoge Rijndijk zijn bekend. Het projectteam laat het volgende weten. "Zoals eerder aangekondigd zouden we u nog informeren over de exacte data van de behandeling van het kaderbesluit herinrichting Hoge Rijndijk door de gemeenteraad."

Inmiddels heeft het college van burgemeester en wethouders op dinsdag 5 september 2023 het Kaderbesluit vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. De planning van de behandeling van het Kaderbesluit in de gemeenteraad is als volgt:

• 1e Commissie - 28 september 2023. Het is in deze vergadering mogelijk om in te spreken. Insprekers kunnen zich tot uiterlijk 12.00 uur vóór de dag van de commissievergadering aanmelden. Kijk voor meer informatie op https://www.gemeenteraadleiden.nl/denkmee/inspreken-bij-raadscommissies.
• 2e Commissie (inhoudelijke behandeling) - 23 november 2023.
• Gemeenteraad - 30 november 2023.
Vergaderingen van de raad en bijbehorende stukken zijn in te zien via leiden.parlaeus.nl.

Klik hier voor meer informatie over de herinrichting