• Stads- en Wijkenquête 2023

Stads- en Wijkenquête 2023

De uitkomsten van de Stads- en Wijkenquête 2023 zijn beschikbaar. In deze tweejaarlijkse enquête deelden ruim 2.400 Leidenaren hun mening of ervaring over ongeveer 50 verschillende onderwerpen.

Aan alle Leidenaren die hebben meegewerkt: hartelijk dank hiervoor!

Er zijn twee vragenlijsten verspreid (allebei digitaal en op papier): de Stadsenquête, die door ongeveer 500 mensen is ingevuld en resultaten geeft op het niveau van de stad als geheel. En de Wijkenquête, met 1.900 respondenten geschikt om de uitkomsten uit te splitsen naar wijk. De resultaten van beide vragenlijsten staan samen in één rapportage.

De rapportage, vragenlijsten en tabellenboeken met alle uitkomsten naar achtergrondkenmerk zijn digitaal beschikbaar via de Onderzoeksbank van de gemeente Leiden. In oktober wordt dit aangevuld met dashboard dat het tabellenboek makkelijker leesbaar maakt: alle uitkomsten kunnen dan naar achtergrondkenmerken worden weergegeven in grafieken.

Door de resultaten van dit onderzoek hebben we meer informatie over wensen, meningen en gedrag van inwoners. Hierdoor kunnen we onze activiteiten in de stad beter aansluiten op de inwoners. In de infographic staat een selectie van de uitkomsten.