• Nieuw riool en meer groen in Professorenwijk

Nieuw riool en meer groen in Professorenwijk

08.09.2023 : Een gescheiden rioolstelstel en opgeknapte groenere straten. Dat zijn de ingrediënten van het Uitvoeringsbesluit Professorenwijk-Oost fase 2 dat het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld. Deze ingrediënten maken een wijk waar inwoners straks prettig en veilig kunnen wonen, fietsen, wandelen, spelen, en genieten van meer groen.

In het Uitvoeringsbesluit staat beschreven hoe het tweede gedeelte van de Professorenwijk-Oost (fase 2: het gebied tussen de Hazewinkelstraat en de Meijerskade) wordt verbeterd. Deze verbetering gaat naast het aanleggen van een gescheiden rioolstelsel ook over een nieuwe inrichting van de straten. Zo wordt ook dit deel van de Professorenwijk Oost, klimaatbestendig en versterkt de biodiversiteit.

Meer groen en extra bomen
Voor de nieuwe inrichting wordt 2750 m² groen toegevoegd in de wijk en worden 28 extra bomen geplant. Hierdoor kan het water beter weg bij harde regenbuien en wordt het minder warm tijdens lange hete periodes. Bij het kiezen van de planten en bomen wordt goed gekeken naar soorten die verschillende vogels en insecten aantrekken. Voor de vogels en insecten in het gebied worden er bijvoorbeeld lijsterbessen, lindes, meidoorns en elzen aangeplant. Als onderbeplanting wordt onder andere smeerwortel, donkere ooievaarsbek (goed voor wilde bijen) en roos toegevoegd.

Moddermanstraat kiest voor meer groen
Bewoners en andere betrokkenen hebben flink meegedacht over het ontwerp. De plannen zijn op verschillende momenten voorgelegd via doemee.leiden.nl en tijdens bijeenkomsten. In de Moddermanstraat is onderzocht of er mogelijk meer parkeervakken vergroend kunnen worden. Daaruit kwamen twee inrichtingsvarianten: één met haaksparkeren en minder ruimte voor groen, de ander met langsparkeren en meer ruimte voor groen. Via een enquête konden bewoners hun stem uitbrengen op hun ideale inrichting. De meerderheid stemde voor de tweede variant met minder parkeerplaatsen en meer ruimte voor groen in de straat.

Verkeersveilige schoolomgeving
Werk met werk maken is altijd de beste manier om overlast door werkzaamheden te verminderen. Daarom wordt gelijktijdig met de nieuwe inrichting van de straten de verkeersveiligheid rondom de scholen in het gebied verbeterd. De maximumsnelheid rondom de scholen wordt straks 15 km/uur. Hergebruik van materialen De gemeente wil zo veel mogelijk materialen hergebruiken. 4713 m² aan gebakken stenen die nu in de straten liggen, worden straks opnieuw gebruikt. Datzelfde geldt voor 2079 m² aan betontegels. In totaal levert dit een CO2 reductie op van ongeveer 73 ton. Ter illustratie: dat staat gelijk aan 256 keer op en neer vliegen naar Parijs.

Planning
Het Uitvoeringsbesluit wordt in oktober ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Na akkoord staat de start uitvoering gepland in de zomervakantie van 2024. Het werkt begint dan in de Asserstraat, zodat de scholieren van de Lorenzschool er zo min mogelijk last van hebben. Hetzelfde geldt voor de kinderen van de St. Josephschool: de werkzaamheden in de Oppenheimstraat vinden plaats in de zomervakantie van 2025. Volgens planning zijn de werkzaamheden eind 2025 klaar.

Plan Professorenwijk-Oost na protest aangepast
In het gebied tussen de Leidse Uhlenbeckkade en Roomburgerlaan verdwijnen minder parkeerplekken dan de gemeente Leiden aanvankelijk voor ogen had. Een sterke lobby vanuit de buurt die wordt omschreven als Professorenwijk-Oost, ligt hieraan ten grondslag.