• Verduurzamen in beschermd stadsgezicht

Verduurzamen in beschermd stadsgezicht

01-september 2023 : Er zijn nog steeds veel hobbels op weg naar duurzame aanpassingen van de huizen in beschermd stadsgezicht. Ook is er niet altijd volledige duidelijkheid wat wel en niet mag van de gemeente.

De wijkvereniging Tuinstadkwartier hoopt daar met een informatieavond meer duidelijkheid over te verschaffen. Naast de wijkambassadeurs van de Tuinstadwijk zullen daar ook vertegenwoordigers van Erfgoed Leiden en de gemeente aanwezig zijn. De voorlichtingsavond vindt plaats op 11 oktober, aanvang 20.00 uur in het gebouw van de speeltuin in de Anjelierstraat. Het bestuur van de wijkvereniging Tuinstadkwartier nodigt ook de inwoners van de ProfBurgWijk uit voor deze bijeenkomst.